top of page

Yhteisöllinen tilataideteos päiväkotiin

Päivitetty: 28. toukok. 2019

Toteutimme Kartanonkosken päiväkodilla tammi-helmikuussa 2018 yhteisen projektin, jonka lopputuloksena loimme päiväkodin aulaan suuren Kartanonkoski-aiheisen kollaasin.Kotini Kartanonkoski -kollaasi


“Teos tuottaa iloa ja kauneutta meille kaikille muistuttaen asuinalueemme ainutlaatuisuudesta.”

Taideteos toivottaa tervetulleeksi päiväkotiin uudet lapset, jo talossa kauemmin olleet päiväkotilaiset, vanhemmat, työntekijät ja vierailijat. Teos tuottaa iloa ja kauneutta meille kaikille muistuttaen asuinalueemme ainutlaatuisuudesta.


Projektiin osallistui kaikki esikoululaiset sekä pienempiä päiväkodin lapsia. Ajatus oli ottaa mukaan mahdollisimman monta päiväkodin lasta toteuttamaan talon yhteistä taideteosta. Lisäksi halusimme, että lapset tutustuvat ympäristöönsä ja pääsevät hyödyntämään muotoilun menetelmiä.


Muotoilukasvatus kehittää ympäristönlukutaitoa sekä hyödyntää muotoiluprosessia. Muotoiluoppiminen tarjoaa tekemällä ja kokeilemalla oppimisen työtapoja sekä ideoiden kehittämisen välineitä kaikkeen oppimiseen. www.suomu.fi


Projektin suunnitteli kahden Kartanonkosken päiväkodin lapsen äiti, muotoilija ja taiteilija Riika Anundi-Koskinen (TaM) yhdessä päiväkodin johtajan Tarja Turusen sekä muun henkilökunnan kanssa. Riika järjesti lapsille kaksi opetustuokiota ja oli muutamana päivänä mukana ohjaamassa lasten pajatyöskentelyä. Hän hankki myös projektiin tarvittavat materiaalit sekä piti huolen kollaasin koostamisesta ja kehystämisestä. Materiaalit lahjoittivat painotalo Arazzo Tammistosta sekä Eurokangas. Talot ovat toteutettu ylijäämäpaloista.Comments


bottom of page